Skip to content

Электроэнергетика кафедрасы

Соц.сети
Кафедра туралы
Кошкин Игорь Владимирович Аты-Жөні
Кафедра меңгерушісi Лауазымы
Техника ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі

Қостанай қаласындағы 1966 жылда жоғарғы ауылшаруашылық бiлiмi бар мамандардың әзiрлеуi басталатын Целиноград ауылшаруашылық институтының Қостанай филиалы агрономдар және зоойнженерлер ұйымдастырылды. Көрcетiлген мамандықтар бойынша инженерлiк пәндердiң сабақ берулерi үшiн ауыл шаруашылығының механикаландыруын кафедраны жасалды. Бұл кафедраға электротехникалық пәндерiнiң бастаушы оқытушысымен ауылшаруашылық ғылымының кандидатып, доцент В.И.Чернышев, ол ауыл шаруашылығындағы электр энергиясының электротехникалыққа және қолдануы бойынша алғашқы лабораторияны жасаған болды. Целиноград ауылшаруашылық институтының Қостанай филиалының базасында 1978 жылдың наурызында 1979 жылда ауыл шаруашылығының механикаландыруын факультеттi жасалған Қостанай ауылшаруашылық институты ұйымдастырылды. Электротехникалық пәндердiң (ауыл шаруашылығындағы электр энергиясының электротехникалық, автоматтандыру, қолдануы тағы басқалар) сабақ беруi механикаландыру және ауыл шаруашылығының электрлендiруiн кафедраға тапсырылды. Бөлiмше және сызуды физиканы кафедраларды жасалған 1982 жылдың маусымында базасында сонымен бiрге бөлiмше және физика кафедра құрастырылған. Кафедра меңгерушiсi сайланған.н, профессор өйткенi кафедраға А.Х. жемдеген Р.М.Галлямов, доцент В.Н.Ченецтер, В.М.Поезжалов, К.Р.Жуламанов, В.М.Ляховецкий, аға оқытушы профессор Р.М.Галлямовтар жұмыс iстедi: Ситник Л.Илерi, А.С.Кмелев, Д.К.Оразалинова.; оқытушылар: М.Д.Яуфман, Л.В.Снитко.

Механикаландыру және ауыл шаруашылығының электрлендiруiн осы кафедрада әртүрлi уақытқа электротехникалықтың төңiрегiдегi техника ғылымдарының кандидаттары жұмыс iстедi: Тағы басқалар Троценко Анатолий Александрович, Магомаев Валерий Юнусович, Селун Василий Вячеславовичы. Олардың күштерiмен электротехникалық пәндер және өндiрiстiк процесстердi автоматтандыру бойынша негiзгi лабораторияларды жасалды. Электротехникалық мамандықтың факультетiндегi ашулары бас мұрындықпен Дейнега Виктор васильевичтiң ауыл шаруашылығының механикаландыруын факультетiнiң бiрiншi деканы болды.

Ауыл шаруашылығының энергия қамтамасыз етуiнiң мамандыққа студенттерiнiң бiрiншi жиыны үйренудi бағдарламаның 1991 жылында жасалды инженерлердiң әзiрлеуiн ескердi - ауыл шаруашылығы үшiн энергетиков.

Бұдан әрi мамандық өзгертiлiп және (2104-шi шифр) ауыл шаруашылығының жабдықтау және электрлендiруi деп атала бастады Электротехникалық профильнiң бiрiншi кафедрасы дәл осылай  «ауыл шаруашылығының электрлендiру және автоматтандыруы» (А.А.Троценко меңгерушi, т.ғ.к.), факультетте деп аталды, (В.В.Дейнега меңгерушi, т.ғ.к.) Теплоэнергетигiлерi және ауылшаруашылық тұтынушылардың сумен жабдықтау жылуға қатысты пәндерi оқытылған кафедра су ұйымдастырылды.

 Ауыл шаруашылығының электрлендiру және автоматтандыруын қатар кафедрамен (В.Ю.Магомаев меңгерушi, т.Ғ. к.)  1996 жылда ауыл шаруашылығының жабдықтауы кафедраны құрастырылды (меңгерушi, т.ғ.к. В.В.Селун). Инженер-электриктердiң факультетiндегi бiрiншi шығарылым 1996 жылда пайда болды. Ауыл шаруашылығының жабдықтаулары кафедраға 1997 жыл профессор Өтеғұлов Болатбек Бақытжанович т.ғ.д. жұмысқа алған., Павлодарлық мемлекеттiк университетте ғылым бойынша бұрын жұмыс iстегенi проректормен.

Ауыл шаруашылығының электрлендiру және автоматтандыруы және ауыл шаруашылығының жабдықтауы кафедралар Б.Б.Өтеғұловтың әрекетi, 1999 жылдың қаңтарында бойынша бiр кафедраға топтастырған - Жабдықтау және агроөнеркәсiптiк кәсiпорындардың электрлендiруi, Б.Б.Өтеғұлов кафедраны басқарды. Қаңтарда 2000 г Қостанай мемлекеттiк университетi және Қостанай ауылшаруашылық институтының бiрiктiруiнде болды. Электротехникалық профильнiң екi мамандығындағы жиыны осы жылда өндiрiп алды - 210440-шi (салалар бойынша) жабдықтау, шифр және ауыл шаруашылығының электрлендiру және автоматтандыруы, 210540-шi шифр, орысқа және, тұңғыш рет, үйрену қазақ тiлiнелерi. 2001 жылдың маусымында, Павлодар қаласында, кафедра меңгерушiсiнiң мiндетiн атқарушысының тұрағы Өтеғұлов Б.Бнның өткелiмен байланысты В.В.Ткаченко аға оқытушыны тағайындалды. 2003 жылда 050718-шi мамандыққа бiрiншi жиынды жасалды - электроэнергетиканың бакалавры дайындық бағыты бар орыс және қазақ бөлiмшелерiне электроэнергетика. Жабдықтау және агроөнеркәсiптiк кәсiпорындардың электрлендiруiн кафедраның 2005 жылында жарыс бойынша электроэнергетиканың кафедрасына, кафедра меңгерушiсi атын өзгерткен В.В.Ткаченконың т.ғ.к. сайланды.

Кафедрадағы  тәжірибелерін Қазақстанда  және Ресейде келісім жасады.
 • С. Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті;
 • Южно-Уральский государственный аграрный университет;
 • Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КАИ);
 • Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых;
 • Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова.
 Кафедра ғылыми-техникалық туралы келісім жасалды
 • Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КАИ), филиал «Восток», Чистополь;
 • компания COWI – Литва;
 • Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых;
 • Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова.
 • Клайпеда техникалық университет, Литва;
 • Рижский технический университет (РТУ);