Skip to content

Электроэнергетика кафедрасы

Соц.сети
Зертханалары

Облыстағы электроэнергетика және физика кафедоасы жоғары квалифицировалық мамандығын дайындайды. Кафедра жетілдіруі: оқу жоспары және бағдарлама, материалдық – техникалық базасы, білімділік оқу процесі және оқу-методикалық материалдары екі тілде болады – қазақ тілі және орыс тілі.

Электро энергетика кафедрасынының дәрісханасы стендісінің көрнекті хабарламалары жабыстырылды.

Кафедраның жанында келесi зертзаналарды болады:
  1. Электротехникалық зертханасы
  2. Электр станциялары және подстанциялардың электр жабдығының зерханасы
  3. Электр технологияның зертханасы
  4. Электроника және микропроцессорлық техника зертханасы
  5. Электр машиналарының зертханасы
  6. Электр жетегінің зертханасы
  7. Релелік қорғаудың зертханасы (электро энергетикасы мамандарын даярлау жөніндегі полигон)
  8. Электр жабдықтарын монтаждау зертханасы (электр энергетикасы мамандарын даярлау жөніндегі полигон)
  9. Жаңартылатын энергия көздерінің зертханасы (магистратура, докторантура)
  10. Инновациялық инжиниринг зертханасы (ИИДМБ-2)

Электр станциялары және подстанциялардың электр жабдығының зертханасы күш беретiн құралдар және негiзгi және электр станциялары және подстанциялардың қосалқы жабдығының зерттеуi үшiн қажеттi жабдықпен қажеттi жабдықталған.

Электротехникалықтың зертханасы синусоида тоғының шынжырларының зерттеуi бойынша құралдармен және жабдықпен қабылдағыштардың тiзбектi қосылысында жабдықталған; синусоида тоғының шынжырларының зерттеуiне қабылдағыштардың параллел Қосуында; жартылай өткiзгiш түзеткiштердiң схемаларының зерттеуiне; айнымалы ток тiзбектерiндегi тоқ күшiнiң өлшемi, кернеулер және қуаты; синусоида тоғының үш фазалық шынжырының зерттеуiне, сонымен бiрге оқу - электротехникалықтың Теориялық негiздерi лабораториялық кешен.

Электр технологияның зертханасы электролиздi қоюын зерттеуге және зерттеу бойынша құралдармен және жабдықпен жабдықталған; өткiзгiш материалдардың электр қасиеттерiнiң зерттеуiне; электрмен дәнекерлеу бойынша фоторезисторлардың қасиеттерiнiң зерттеуi сонымен бiрге демонстрациялық стендтер.

Электроника және микропроцессорлық техника зертханасы схемалардың құрастыруы бойынша құралдармен және жабдықпен жабдықталған және автоматты басқаруды екi позициялы жүйенiң зерттеуi; электромагниттi релелер және адым iздеушi; телесигнализация және телебасқарманың жүйелерiнiң элементтерiнiң зерттеуi; тағы басқалар магниттi күшейткiштер.

Электр машиналарының зертханасы құралдармен және жабдықпен жабдықталған: Бiр фаза трансформатордың зерттеуi; әзiрлеу және тұрақты тоқтың электр қозғағышының жiберуi; үш фазалық асинхрондық электр қозғағышының зерттеуi; әмбебап коллектор электр қозғағышының зерттеуi; тұрақты тоқтың электр двигателдерiнiң электромеханикалық және механикалық мiнездемелерi және асинхрондық электр қозғағыштарының зерттеуi

"Электр жетектерінің" зертханасы тұрақты және айнымалы тоқтың реттелмейтін электр жетегінің, сондай-ақ реттелетін өзара байланысты жетектің жұмысын зерттеуге арналған оқу жабдығының кешені болып табылады.

Релелiк қорғаудың зертханасы құралдармен және зерттеу және электромагниттi реленiң сынауы үшiн қажеттi жабдықпен қажеттi жабдықталған; автоматты резервтi қосу, автоматты қайтадан қосындының сынаулары; релелiк қорғаулардың панелi орнатылған.

Электр жабдығын монтаждау зертханасы мынадай аспаптармен және жабдықтармен жабдықталған: Зертханалық жұмыстарды көрсету стендтері; Электр энергиясының бір фазалы есептегішін және коммутациялық-қорғау жабдығын тексеру; тұрғын ғимараттағы электр сымдарын монтаждау; трансформаторлық қосалқы станция.

2017 жылы ИИДМБ-2 бағдарламасы шеңберінде сатып алынған инновациялық инжиниринг зертханасы магистранттардың (қажет болған жағдайда бакалавриат студенттерінің) жеңіл автомобильдің элементтері мен тораптарының: электрондық тұтану жүйелерінің; Кондиционерлеу және жылыту жүйелерінің; Автомобильдің электр жабдықтарының конструкциясы мен жұмыс процесін зерделеу бойынша практикалық жұмыстар мен магистрлік жобалардың (диссертациялардың) кең кешенін орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

TEMPUS Green Engine жобасын іске асыру шеңберінде жел энергетикалық қондырғысын, гелиоколлекторды, бақылау және басқару аппаратурасы бар фотоэлектрлік панельдерді қамтитын жаңартылатын энергия көздері зертханасы (ЖЭК зертханасы) ашылды және жұмыс істейді. Бакалавр студенттерінің магистрлік диссертациялары мен ғылыми жұмыстарын орындауда қолданылады.