Skip to content

Электроэнергетика кафедрасы

Соц.сети
Ғылым
Ғылыми басылымдар

Тақырып 1:  «Жылулық сорғыларды қолдану тиімділігін жоғарылату» - Жаңғырмалы энергия көздері (жел және гидроэнергетика, биоотын және фотоэлектр қуаты) саласында маңызды ғылыми зерттеу тақырыбы. Кошкин Игорь Владимирович, техникалық ғылымдар кандидаты, Виничук Николай – кафедра магистранты.

Мақсаты: Тиімділігі жоғары жұмыстық заттекті, жылу-техникалық сипаттамалары жоғарылатылған материалдарды және жылу алмастырғыштар жүйесі құрылымының сұлбалық шешімдерін қолдану арқылы жылулық сорғыларды қолдану тиімділігін жоғарылату.

Міндеттері:
 • Жылулық сорғалаудың тиімділігін жоғарлату тәсілдетірн өндіріп зерттеу;
 • Жылулық сорғалауыштарды қолдану Разработать мероприятия по повышению надежности использования тепловых насосов;
 • Исследовать факторы охраны окружающей среды.
Күту нәтижесі:

 Ғылыми жұмысының аралас шығарылымының рамкасын күту және соңғы ғылыми нәтижелері және шетелдік техниканың  ғылыми журналдардың пікірін білу. Қазақстандағы берілген патенті – патентік бюро деп жоспарлады. Зерттеу және қорытынды, ғылыми жұмыстағы жүріс есептерін орындау, жүріс жобаларын пайдалана білу және аграрлық нысанның жылу жабдығын қайта құру, тұтынушылар коммуналы-тұрмыстық сектор. Әлеуметтік нәтиже ғылыми жұмыстың жүзеге асуы қоғамдағы әлеуметтік жүйесінің тұрақтандыру арқасында қауіпсіздік қолданысындағы экологиялық жылу жабдығы. Тұтынушының жылу жабдығындағы нобайларын қайта құру арқылы пайдаланып әзірлеу және тұрғын үйді жобалау, әкімшілік ғимарат және үй, аграрлық кәсіпорынның нысанның пайдалану.

 Тақырып 2:   «Исследование и разработка методов и средств отыскания мест повреждения в сетях напряжением 6-10 кВ» - тема научного исследования, имеющая значение в области Электроэнергетики. Кошкин Игорь Владимирович, кандидат технических наук КРУ им. А.Байтурсынова.

«6-10 кВ кернеулі желілерде зақымдалған жерлерді іздеу әдістері мен құралдарды зерттеу және дайындау» - Электроэнергетика саласында маңызды ғылыми зерттеу тақырыбы.  Кошкин Игорь Владимирович, А.Байтұрсынов ат. ҚМУ техникалық ғылымдар кандидаты.

Мақсаты: апаттық режим параметрлерін және электрлік желі конфигурациясын ескеру есебінен зақымдалған жерлерді анықтайтын құралдар мен әдістердің дистанционды және топологиялық өлшеу дәлдіктерін жоғарылату.

Есеп:
 • Қазіргі ұйғарымдағы әдістерінің бұзылу жерлерін зерттеу және электр элементнің диагностикалық кернеуі 6-10кВ
 • Ұйғарымдағы құрылымдық  есептерін апаттық режимдерде бұзылу жерін әзірлеу және электр параметр нұсқасы
Күту нәтижесі:

Әдісттер әзірлеу және құрылымына дәл рұқсат беру және сызықтың бұзылу жерін көрнекі түрде анықтау,  баптауларды жеңілдету, өңдірілген оператор, нақты параметрлердің торлары.Табысты эксперимент қондырғысын станция ОПУ ұсынады, қайта бұзылу жерінің ұйғарымының аулары 6-10 кВ.

 Тақырып 3: «Қостанай облысында экспандирлеу үрдісінің тиімділігін жоғарылату жөніндегі әдістерді дайындау»- шикізаттар мен өнімдерді терең өңдеу саласында маңызды ғылыми зерттеу тақырыбы. Сапа Владимир Юрьевич, А.Байтұрсынов ат. ҚӨУ техникалық ғылымдар кандидаты.

Мақсаты: Жоба мақсаты – экспандердің құрылымдық-режимдік параметрлерін жетілдіру есебінен экспандирленген  азықтарды дайындау тиімділігін жоғарылату.

 Есеп:

 • Қостанай облысындағы  азықдайындау экспадировында   саралау күйін анықтау, өңдіру базасы және облыстық техникалық кәсіпорынның жарақаттандыруы, экспандировтік азық дайындау құрылымдары;
 • Ұйымдасттыру зерттемесі және техникалық іс-шараларындағы үдерістің тиімділігін көтермелеу. Физика – механикалық сипатындағы  жемшөптің і өзгерісін экспандерив арқылы анықтау;
 • Бағдарлама зерттеу және экспандерив үдерісі  арқылы экспериментальдық әдістемелерін зерттеу;
 • Теориялық және экспериментальдық қисының сындарлық режимі және технологиялық экспандер параметрі;
 • Техникалық – экономикалық инвестициясынның сарапшысын зерттеу және Қостанай облысындағы экспандер енгізу кәсіпорындарын жаңғырту.
 Күту нәтижесі:

Шетелдік ғылыми журналдар зерттеліп жарияланды. Өңдіріс экспандердің күш қуатының төмендету нәтижесі 10%. Қостанай облысының аумағында нәтиже қолданысын алды.

Тақырып 4: «Қостанай облысында жаңғырмалы энергия көздерініңқолданылуын негіздеу»  -  Жаңғырмалы энергия көздері (жел және гидроэнергетика, биоотын және фотоэлектр қуаты) саласында маңызды ғылыми зерттеу тақырыбы. Глущенко Татьяна Ивановна техникалық ғылымдар кандидаты; А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің доценті м.а.  

 Мақсаты:Жұмыс мақсаты Қостанай облысының жаңғырмалы энергия көздерінің энергетикалық қорларын талдау және олардың автономды электр қуатымен және жылумен жабдықтау үшін немесе қолданыстағы электр қуатымен және жылумен жабдықтау жүйелерімен бірге қолданылуын бағалау болып табылады.

 Есеп:
 • Қостанай облысының ветроэнергетикалық, гелиоресурстары және биоресурстарының ұйғарымы;
 • Қостанай облысындағы энергия ресурстарының картадағы зерттемесі ;
 • Аймақтағы жаңғырмалы энергия көздерінің қолданыс қисыны;
 • Техникалық іс-шаралардағы жаңғырмалы энергия көздерін іздеу;

Аймақта ұсыныстың жаңғырмалы энергия көздеріндегі қолданыстарынның зерттемесі.

Күту нәтижесі:

Қостанай облысында жаңғырмалы энергия көздерін пайдаланбайды. Қостанай облысындағы қуаттық маңыздылары: гелио-, ветро- және биомассы. Энергия ресурсындағы қажетті даму сарапшылықтарын анықтау және  елді мекендерді анықтау, оның ықтималдағы қолданысы. іс-шараларды әзірлеу және  оның ұсыныстық игерушілігі. 

 Тақырып 5:  «Энергетикадағы электр қуатының шығындарын зерттеу және оларға қол жеткізу жолдары мен әдістерін дайындау» - электроэнергетика саласында маңызды ғылыми зерттеу тақырыбы. Гладов Юрий Васильевич А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің физикалық–математикалық ғылымдар кандидаты; доценті.

Мақсаты:Энергетикадағы электрлік энергия шығындарын төмендету.

Есеп:
 • Энергетикадағы электр қуатының шығындық мәселесін саралау.
 • ЭЭ метрологиялық шығынның зерттемесі
 • ЭЭ технологиялық шығынның зерттемесі.
 • ЭЭ есептік шығынның зерттемесі.
 • Жолдың зерттемесі жәнеЭЭ энергетикада шығынның төмендеуі.   
 • Техникалық-экономикалық бағаныңсарапшылық әзірлеуі және ЭЭ шығынның зерттемесі.
Күту нәтижесі:

Энергетикадағы жолдың жүзеге асуы және  энергиядағы әдіс айларының кәсіпорындары және  энергия жүйесіндегі электр қуатының төмендетуі. Монография басылымы, импакт-факторларының статиядағы басылымдарының жариялануы, патент өтімнің рәсімдеуі.

  Тақырып 6:  «Автоматты режимде электр желісін сөндірмей, қысқа тұйықталу тоқтарымен магниттелген тоқ трансформаторларын магнитсіздендіру әдістерін және құрылғыларын дайындау» - электроэнергетика саласында маңызды ғылыми зерттеу тақырыбы. Гладов Юрий Васильевич А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің физикалық–математикалық ғылымдар кандидаты; доценті.

Мақсаты:Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларының сенімділігін жоғарылату және электроэнергетикадағы метрологиялық шығындарды, электрлік шығындарды төмендету.

Есеп:
 • Электроэнергетикадағы ТТ тоғы мен КЗ тоғының мәселесінің саралау.
 • ТТ өмір сүру әдісінің айласын саралау.
 • Қиюның зерттемесі және трансфарматор құрылымының тоғы, қысқа тұйықталудың қыриандары, электр аудың автоматтық режимі    
 • Техникалық-эконмиканың жүзеге асуының сарапшылық зерттемесі.
Күту нәтижесі:

РЗА құрылымының жұмыстық сенімділігінің көтермелеуі жолының бас тарту төмендетуі және жұмысы дұрыс емес. Метерологиялық шығынның төмендетуі ТТ жолының электр қуатының құрылымындағы есептік көтермелеуі.