Skip to content

Ақпараттық жүйелер кафедрасы

Соц.сети
Ғылыми бағыттар

Ақпараттық жүйе кафедрасының жұмысының басты бағыты «Кәсіпорынмен басқару процессінде ақпараттық жүйелерді қолданудағы алгоритмдер, модельдер және әдістер (техникалық экономикалық аспект)» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулер мен зерттемелерді ұйымдастыру  мен іске асыру.

Жүйелі жағынан ғылыми жұмыс төрт бағыттында ұйымдастырылған: «Өнеркәсіпте басқарудың ақпараттық жүйелердің қалыптастырылуы және даму әдістерін жетілдіру», «Экономиканың жүйелі модельдеу», «Өнімді сараптамалық жүйелер және жасанды нейронды желілер негізінде басқаруды автоматтандыру алгоритмдер», «Ақпараттық жүйе бакалаврының кәсіби біліктігі жетілдірудегі педагогикалық шарттары».

«Компьютерлік жүйелер сәулеті» оқу зертханасы 202 аудиторияда орналасқан. Зертханада келесі пәндер бойынша сабақ өткізіледі: IT-инфраструктура, IT-инфрақұрылымы, Администрирование в информационных и телекоммуникационных системах, Архитектура вычислительных систем, Ремонт и техническое обслуживание компьютерных систем, КЖ жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Оқу сабақтарынан басқа лабораторияда әртүрлі конференциялар мен конкурстарға қатысу үшін баяндамалар мен мақалаларды дайындау үшін студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары өткізіледі.

Ақпараттық жүйе кафедрасында электрондық оқу құралдарды құрастыру бойынша ғылыми зерттемелердің жұмысы ұйымдастырылған. «Ақпараттық жүйелер» мамандығынлда оқытылатын пәндер бойынша электрондық тасушыларда орналасқан 200-ден астам электрондық оқулықтар мен оқытудың интерекпінді жүйелер, әдістемелік нұсқаулар мен зертханалық практикумдер құрастырылған.

Сонымен қатар, кафедра оқытушыларымен университеттің басқа да көптеген мамандықтар бойынша электрондық оқулықтар мен үйретуші  бағдарламалар құрастырылады

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттерінің ғылыми зерттеулері «Ақпараттық жүйелерді жобалау» тақырыбы бойынша ғылыми одағымен біріктірілген.

Ақпараттық жүйе кафедрасының жұмысының басты бағыты «Кәсіпорынмен басқару процессінде ақпараттық жүйелерді қолданудағы алгоритмдер, модельдер және әдістер (техникалық экономикалық аспект)» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулер мен зерттемелерді ұйымдастыру  мен іске асыру.

2018 жылға кірген ғылыми қызмет жоспармен сәйкесті,  кафедрадағы ғылыми қызмет іске асып жатыр:
  • қаржыландырумен ғылыми жобаларға ұлттық және халықаралық конкурстарда қатысу, гранттық және хоздоговорды жұмыстарды орындау
  • Диссертационндық зерттеулер, (PhD профиль бойынша)
  • оқу процесске және өндіріске ғылыми зерттеулер жұмыстардын нәтижелерің енгізуі
  • ПОҚ, докторанттардың ғылыми еңбектердін және де монографиялар басылымы
  • Патенттық қызметі және авторлық құқықтардың тіркеуі
  • ғылыми шараларда қатысу және өткізу

сонымен бірге студенттердің Ғылыми - зерттеу жұмысы.