Skip to content

Машина жасау кафедрасы

Соц.сети
Ғылыми бағыттар
Кафедрада оқу және ғылыми зертханалар бар:
 • Қозғалтқыш жөндеу зертханасы(алмазды-асыра бұрғылау 2Е78 станогы, жануышты станок 3К833, клапандарды тегістеу станогы ОР-6687, РД-14 станогы, УРБ-ВП станогы, КИ 4274 теңгеру машинасы , клапандардың фаскаларын жылтырлатуға арналған стенд ОР-8022, клапандар фаскаларын жылтырлатуға арналған стенд Р-108 УХЛ4, пресс П-50, пресс ОР-14575ПС, сынау плитасы  ГОСТ-10905-86, шатундарды тексеруге арналған құрал КИ-724, сақиналарды серпімділікке тексеру құралы МК-ПР-562, серіппені серпімділікке тексеру құралы  ОР Ш-441, клапан фаскасының соғылуын  тексеру құралы  КИ 4929, дефектоскоп ПМД-70).
 • Жанармай аппаратураларын жөндеу зертханасы (гидрожүйені тексеру стенді КИ-4815, майлау жүйесін тексеру стенді КИ 5278, жанармай қондырғыны реттеу стенді  КИ-22205, жанармай қондырғыны реттеу стенді  КИ-921 М, форсунканы тексеру қондырғысы КИ-3333, сықағыш клапанды тексеру қондырғысы КИ-1086, плунжерлі жұпты тексеру қондырғысы  КИ-759, жанармай сорғысын тексеру қондырғылары С -950).
 • Бөлшектерді қалпына келтіру зертханасы (ОКС-6569 вибродоғалы дәнекерлеу (балқытып қаптастыру) станогы, қабатының астында дәнекерлеу станогы, электроконтактілі  011-1-034 жолақты пісірістіру станогы, дәнекерлеу кабиналары, дәнекерлеу түзеткіші  ВДУ-506, дәнекерлеу түзеткіші  ВДГ-303, дәнекерлеу трансформаторы, дәнекерлеу боынша жаттығу стенді, ұштау станогы 365). 
 • «Гидравлика» зертханасы (модуль құрылымды әмбебапты гидродинамикалық стенд)
 • «Машина жасау» зертханасы(СББ шағын габаритті токарлы станок және оқу роботының базасында компьютерлік басқарумен икемді өндірістік модулі; Fastvideo-500 жоғарғы жылдамдықты түсіру жүйесі; Сындырғыш машинасы (WDS-50 тестілеу электронды әмбебап машинасы); Маятник типті жартылай автоматты машинаны JB-300B соқтығысына сынау; Роквелль HR-150A; Сау-Робот-НН бойынша қаттылықты өлшеу құрылғысы; Робот-манипуляторды басқару және автоматтандыру құралы; ОСМ11-ЛР-11 оқу құрылғысының типтік жиынтығы; УД2-70 ультрадыбыстық дефектоскоп; QG-4 көп қызмет көрсететін кескіш станок; MP2B ұсақтап-жалтырату станогы; Металлографикалық микроскоп; FY-9900 нақты дәнекерлеу үшін көп функционалды агрегат; ПУРМ-140 жартылай автоматты ауа-плазмалы металдарды кесу аппараты)
Ғылыми бағыттар
 Тақырып:
Автокөлік өндірісінің басқарусапасын жетілдіру(№0117РКИ0074 от 12.02.2018г.)
Жауапты орындаушылар:

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ: Нурушев С.З., Кульжанов Е.Т.

Мақсаты:

Автомобильдер мен машина жасау өнiмдерiн өндiруiн жақсартуға бағытталған осы процестi жетiлдiруге арналған ғылыми негiзделген ұсыныстарды әзiрлеу және енгiзу арқылы автомобильдерді шығарудың сапасын бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру.

Тапсырмалар:
 • Дәнді дақылдарды тұқымдық өңдеуге және олардың өсуін ынталандыруға арналған дәрілік заттарды құру және пайдалану шарттары бойынша шет елдердің тәжірибесін жинақтау.
 • Мәселелерді анықтап, олардың қолданылу тиімділігін төмендететін бар кедергілерді анықтаңыз.
 • Дәнді дақылдардың тұқымдарын байыту және олардың өсуін ынталандыру үшін экологиялық таза өнімдерді алудың құрамы мен шарттарын дәлелдеу
 • Дәрі-дәрмек алу үшін технологиялық және техникалық құралдардың бастапқы талаптары мен техникалық ерекшеліктерін әзірлеу.
 • Зертханалық және экономикалық жағдайларда дәрілік заттарды өндіру және оларды техникалық-экономикалық бағалау жүргізу.
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ауылдық өндірушілер арасында зерттеу нәтижелеріне сұранысты зерттеу үшін маркетингтік зерттеулер жүргізу
 • Бастапқы талаптар мен техникалық сипаттамаларды бекіту;
 • Нәтижелерді патентті қорғау және нәтижелерді насихаттау.
Күтілетін нәтижелер:
 • Эндокринді-ферментті шикізаттан дәрілік субстраттарды алудың экологиялық таза технологиялары;
 • Жетіспейтін машиналар мен жабдықтарды өндіруге арналған техникалық талаптар жобасы;
 • Өндіріске ұсыныстар;
 • ҒЗЖ нәтижелерін патенттік қорғау

2 тақырып: Жұмыс органының жүзін нығайту технологиясы№0117РКИ0074 12.02.2018ж.

Жауапты орындаушылар:

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нен: Исинтаев Т.И., Гринец А.И., Шугаев Б.К

Мақсаты:

ЭИО кесетін беттерін нығайту есебінен топырақ өңдеу құралдарының жұмыс органдарының тозуға төзімділігін арттыру.

Міндеттер:
 • ЖО нығайту технологияларына аналитикалық шолу жүргізу;
 • ЭИЛ әдісін әзірлеу;
 • далалық сынақтарды өткізу;
 • ҒЗЖ тиімділігін анықтау.
Жұмыс нәтижелері:
 • ЭИЛ ЖО нығайту технологиясын оңтайландыру әдістемесі әзірленді
 • ЭИЛ ЖО беріктендірудің механикаландырылған тәсіліне көшудің эскиздік нұсқасында жобалау-конструкторлық құжаттама әзірленді.
 • Зертханалық жағдайларда тозуға төзімділікке эксперименталды үлгілердің берік қабатын экспресс талдау әдістемесі жасалды.
 • ЖЖМ электродтарының қалдықсыздығын қамтамасыз ететін құрылғы әзірленді.
 • LD жүйесінде бірыңғай СУ үшін релелік-контакторлық Логика бағдарламасы әзірленді.
 • зерттеу материалдары бойынша №2015/1410.1 өтінім берілді және «Жұмыс органының жүзін нығайтудың құрамдастырылған тәсілі» өнертабысына патент беру туралы 17.04.2017 ж. Шығыс № 12281 ҚР ҰЗМИ оң қорытындысы алынды.
 • экономикалық тиімділік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жұмыс органдарының кесетін беттерін эио нығайтудың әзірленетін технологиялық процесі олардың ресурсын 2-6 есе арттыруға мүмкіндік береді.
 • Біз ұсынған технология ҚР БҒМ Ғылым қорын гранттық қаржыландыруға өтінім беру арқылы коммерцияландыру үшін ұсынылады.

Автокөліктерге арналған гибридті қозғалтқышты әзірлеу № 0218РКИ0306  21.06.2018 ж.

Жауапты орындаушылар:

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нен: Исинтаев Т. И., Таксанова А.А.(магистр)

Мақсаты:

Көлік құралы үшін баламалы энергия көзінде қозғалтқышты әзірлеу.
Зерттеу объектісі: қалаішілік маршруттық көлік және оны ауыстыруға арналған энергетикалық қондырғылар

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін қолдану саласы - машина жасау, ҚР жоғары оқу орындарының қызметі, ҚР БҒМ.

Ғылыми маңызы: қазақстандық ғылым мен тәжірибе шеңберінде автомобильді машина жасауда баламалы энергия көздерін пайдалану мәселелері зерттеледі.

Міндеттер:

 • ЖО нығайту технологияларына аналитикалық шолу жүргізу;
 • ЭИЛ әдісін әзірлеу;
 • Далалық сынақтарды өткізу;
 • ҒЗЖ тиімділігін анықтау.
Зерттеу нәтижелері:

Жұмыс барысында көлік құралдарына арналған энергетикалық күш қондырғыларында қолданылатын аналитикалық зерттеулер жүргізілді.

Біз ұсынған технология ҚР БҒМ Ғылым қорын гранттық қаржыландыруға өтінім беру арқылы коммерцияландыру үшін ұсынылады.

Алайда, ішкі жану қозғалтқышынан, күш қондырғысының құрылымдарынан принципті түрде ерекшеленетін әзірлеу бойынша зерттеулер кеңінен жүргізіледі. Жаңартылған супермаховиктердің энергиясын пайдалану негізінде инерциялық қозғалтқыштар перспективалы бағыт болып табылады. Олар ұзақ мерзімді және орташа бағаны біріктіреді, қираған кезде қауіпсіз.

Бұршақ роторлы ұсақтағыштың конструктивтік режимдік параметрлерін негіздеу

Жауапты орындаушылар:

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нен: Курманов А.К.,  Камышева Н.А.

Мақсаты зерттеуСоққы-ортадан тепкіш ұсақтағыштың конструктивтік және режимдік параметрлерін оңтайландыру есебінен бұршақ дәнін ұсақтау процесінің энергия сыйымдылығын төмендету.

Зерттеу міндеттері.
 • Талдау жүргізу және бұршақ ұсақтау үшін машиналарды зерттеу бағытын таңдау.
 • Бұршақ ұсақтағыштың оңтайлы параметрлерін негіздеу.
 • Ұсақтағыштың ұсынылған жұмыс органдарымен техникалық-экономикалық бағасын беру.
Зерттеудің объектісі.

Бұршақ дәнін соққы-ортадан тепкіш ұсақтағышта ұсақтаудың технологиялық процесі, оның элементтері мен негізгі жұмыс органдары.

 Пән зерттеулер.

 Үрлеу-ортадан тепкіш ұсақтағыштың негізгі конструктивтік параметрлерінің бұршақ дәнін ұсақтау процесінің тиімділігіне әсер ету заңдылықтары.

Зерттеу әдістері

Зерттеудің теориялық бөлімі Теориялық механика мен Математикалық талдаудың заңдылықтары мен әдістерін пайдалана отырып орындалған.

Роторлы ұсақтағыштың зертханалық қондырғысын эксперименттік зерттеу симметриялық квази-Д жоспарлау теориясының негізінде жүргізілді.

Нәтижелер математикалық статистика әдістері мен Microsoft Office, Mathcad 15 және т. б. сияқты қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен өңделді.

Магистранттың қорғауға шығаратын жұмысының негізгі ережелері:
 • бұршақ роторлы ұсақтағыштың конструктивтік-технологиялық схемасы;
 • бұршақты роторлы ұсақтағыштың ұсынылған техникалық шешімінің теңдестірілген конструктивтік параметрлері мен жұмыс режимдері;
 • ұсақтағыш дәнін ұсақтау процесінің аналитикалық тәуелділігі;
 • ұсақтағыштың жұмыс процесін эксперименттік зерттеу нәтижелері.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы:
 • теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелері роторлы ұсатқыштарды жобалау, баптау және пайдалану кезінде, сондай-ақ оқу процесінде пайдаланылуы мүмкін. Роторлы ұсақтағыштың ұсынылған конструкциясын қолдану меншікті энергия сыйымдылығын қолданыстағылармен салыстырғанда 1,5 еседен астам бір мезгілде төмендете отырып, талап етілетін сападағы зоотехникалық өнімді алуға мүмкіндік береді және құрама жемді ұсақтау технологиясымен қабылданған.
 • №77987 Қазақстан Республикасының инновациялық патентімен қорғалған ұсақтағыштың жаңа құрылымы.
Зерттеу нәтижелерін іске асыру.

Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері конференцияларда баяндалды: ҚазҰАУ, Алматы қ., ҒЗИ. академик Л. К. Эрнст , Мәскеу қ.

Нәтижелердің дұрыстығы

Бұршақ дәнінің роторлы ұсақтағыш өнімділігінің теориялық негізделген тәуелділігі, оның конструктивтік және режимдік параметрлерін ескеретін, астықты ұсақтау процесінің тиімділігін арттыратын және қажетті сападағы материалды алуға мүмкіндік беретін эксперименталды түрде расталған.

Жарияланымдар

Диссертация материалдары бойынша 3 мақала жарияланды, өнертабысқа ҚР инновациялық патенті алынды