Skip to content

Машина жасау кафедрасы

Соц.сети
Тулубаев Фарит Харисович
Аға оқытушы Лауазымы
tulubaev_farit17@mail.ru Электрондық пошта

Білім

 • 1989-1994 жж. Челябі мемлекеттік техникалық университеті; біліктілігі-инженер-жылу энергетигі
 • 2006-2022 жж. Жылыту және желдету жүйелерінің сарапшысы.

Оқытылатын пәндер

 • Технологиялық жүйелердің жылу техникасы
 • Гидравликалық және пневматикалық жабдықтары
Жұмыс тәжірибесі
 • 1994 ж.-қазіргі уақытқа дейін Қостанай өңірлік университетінің аға оқытушысы.

Кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар

 • 2019 ж. «Университеттегі оқыту технологиялары» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. («Серіктес» оқу-құқықтық технологиялар орталығы» АЖ, Қарағанды ​​қ.). ақпан (72 сағат).
 • 2019 ж. «Moodle қашықтан оқыту жүйесінде тест құрастыру» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. (А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ). Маусым (36 сағат).
 • 2019 ж. «Etutorium платформасында вебинарлар өткізу әдістемесі мен технологиясы» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. (А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ). Мамыр (36 сағат).
 • 2019 ж. «Moodle қашықтықтан оқыту жүйесіндегі жұмыс негіздері» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. (А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ). Мамыр (36 сағат).
 • 2019 ж. «Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінде интерактивті лекцияны әзірлеу» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. (А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ). Маусым (36 сағат).
 • 2019 ж. «Moodle жүйесінде қашықтықтан курсты жобалау негіздері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. (А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ). Маусым (72 сағат).
 • 2020 ж. «ЖОО-да оқытудың заманауи білім беру технологиялары» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. («Серіктес» оқу-құқықтық технологиялар орталығы» АЖ, Қарағанды ​​қ.). мамыр (72 сағат).
 • 2020 ж. «Технологиялық машиналарды жөндеудің заманауи жабдықтары» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. (М. Дулатов атындағы КинЕУ). қыркүйек (72 сағат).
 • Біліктілікті арттыру курсы. М.Дулатова). Сәуір (72 сағат).
 • 2021ж. «Машина жасаудағы инновациялық технологиялар – Қазақстан мен Болгария арасындағы халықаралық ынтымақтастық» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. (А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ). Желтоқсан («Оқу процесінде жобалық іс-әрекетті ұйымдастыру» тақырыбына 72 сағат. (KinEU).
 • 2022 ж. «Металл өңдеу өндірісінің заманауи технологиялары мен жабдықтары» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. («Астық» ЖАҚ» ЖШС). 29 сәуір (72 сағат).
 • 2021 ж. «Агрегаттар мен тораптарды құрастыру» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы. («Ростельмаш» сервистік орталығы). 24 қараша (72 сағат).
 • 2022 ж. «ЖОО студенттерінің оқу жетістіктерін бағалау әдістемесі» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы (Ресей Федерациясы, Омбы қ.). 30 сәуір (72 сағат).
 • 2023 ж. «Машина жасаудағы ақырлы элементтер әдістері / Жасаудағы Сонғы Элементтер Адиси машинасы» тақырыбы бойынша курс. 24.04.2023 бастап 05.04.2023 дейін. А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ, Қостанай қ. (72 сағат).

Кәсіби ұйымдарға мүшелік

 • Жылыту және желдету бойынша сараптамалық топтың мүшесі.

Марапаттар мен сыйлықтар

 • Қостанай облыстық дене шынықтыру және спорт комитетінің грамотасы.

Қызмет көрсету саласындағы қызмет

 • Жылыту және желдету саласындағы сарапшы.

Оқу құралдары

 • Тулубаев Ф.Х., Калиев Б.К. Жылу техникасы негіздері: Оқу құралы.– Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2022. – 69 б. ISBN 978-601-356-165-3.
 • Тулубаев Ф.Х. Технологиялық жүйелердің гидро- және пневможабдығы: Оқу-әдістемелік құрал. - Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023 г.- 124 б. ISBN 978-601-356-269-8.
 • Тулубаев Ф.Х. Гидро - и пневмооборудование технологических систем: Учебно-методическое пособие. - Костанай: КРУ им. А.Байтурсынова, 2023 - 124 с. ISBN 978-601-356-283-4.

Жарияланымдар

 • Гладченко, С. Л. Анализ процесса формирования термокомфортности оператора в кабине мобильной машины / С. Л. Гладченко, Ю. Н. Евстегнеев, Б. К. Калиев, Ф. Х. Тулубаев // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий : Сборник VII Всероссийской (национальной) научной конференции с международным участием, Новосибирск, 20 декабря 2022 года. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2022. – С. 334-338.
 • Кутпанова Т.Д., Тулубаев Ф.Х. Технологическая установка для получения тепла из пластиковых изделий / «Ахмет Байтурсынов – великая личность и наследие нации». Сборник материалов международной научно-практической конференции для студентов и магистрантов. – Костанай, Костанайский университет им.А. Байтурсынова. – 23 апрель, 2022. – С. 346-351. ISBN 978-601-356-143-1.
 • Маликов А., Шопанов М., Тулубаев Ф.Х. Технологическая установка для выработки тепла. биогазовая установка / «Ахмет Байтурсынов – великая личность и наследие нации». Сборник материалов международной научно-практической конференции для студентов и магистрантов. – Костанай, Костанайский региональный университет им.А. Байтурсынова. – 23 апрель, 2022. – С. 357-361. ISBN 978-601-356-143-1.