Skip to content

А.Айтмұхамбетов атындағы инженерлік және техникалық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Кудубаева Сауле Альжановна
Қауымдастырылған профессор Лауазымы
Техника ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
Қауымдастырылған профессор (доцент) Ғылыми атағы
saule.kudubayeva@gmail.com Электрондық пошта
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1976-1980 КСРО 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты-математика пәнінің мұғалімі
Оқытатын пәндер
 • Алгоритмдер және олардың күрделілігі
 • Адам-машиналық өзара іс-қимыл
 • Білім беретін электрондық басылымдарды әзірлеу және пайдалану
 • Электрондық оқыту педагогикасы
Жұмыс тәжірибесі
 • 2017-қазіргі уақытқа дейін Еуразия ұлттық университеті Ақпараттық қауіпсіздік кафедрасының доценті. Л.Н.Гумилев атындағы еұу (негізгі жұмыс орны)
 • қыркүйек 2020-қазіргі уақытқа дейін А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің информатика кафедрасының қауымдастырылған профессоры (қоса атқарушы)
 • қыркүйек 2019-маусым 2020 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Ақпараттық жүйелер және информатика кафедрасының доценті (қоса атқарушы)
 • қыркүйек 2018-маусым 2019 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің информатика кафедрасының доценті (қоса атқарушы)
 • 2011-2017 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің АТФ информатика және математика кафедрасының меңгерушісі
 • 2008-2011 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде электроника және есептеу техникасы кафедрасының меңгерушісі
 • 2007-2008 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ФМиКТ деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары, математика кафедрасының доценті
 • 2004-2007 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің математика кафедрасының аға оқытушысы
 • сәуір 2004-қыркүйек 2004 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің жаратылыстану-ғылыми пәндер кафедрасының аға оқытушысы
 • қыркүйек 2003-сәуір 2004 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ФМФ Жоғары математика кафедрасының аға оқытушысы
 • 2000-тамыз 2003 аға оқытушы, Ресей-Қазақстан қазіргі заманғы гуманитарлық университеті.
 • 1980 - 2000 математика және информатика оқытушысы, бөлім меңгерушісі - колледждер: Урицкий сельскохозяйственный, Костанайский строительный
 • Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер / сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні бойынша)
 • 2016 маусым ҚР жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру бағыты "зерттеу университеті" -"Research University" Назарбаев Университеті Астана, Гонконг университеттері Қытай –маусым – шілде, желтоқсан 144 сағат сертификат
 • 2018 Компьютерлік лингвистика Erasmus + Spain, La Koruna, маусым-шілде-144 сағат. Сертификат
 • 2019 Компьютерлік лингвистика Erasmus + Польша,, Познань, маусым-72 сағат. Сертификат
 • 2020 қашықтықтан оқыту жүйесінде оқытудың тиімді әдістері. 72 сағат. Еуразия ұлттық университеті, маусым
Кәсіби ұйымдарға мүшелік

Сөйлеу технологиялары ғылыми журналының редакциялық алқасының мүшесі. Мәскеу

Марапаттар мен сыйлықтар
 • Университет ректорларының грамоталары 2013, 2017
 • ҚР Білім және ғылым министрінің грамотасы - 2016
 • ЖОО үздік оқытушысы - 2012
Қызмет көрсету саласындағы қызмет
 • ЖОО аккредиттеу жөніндегі KazSEE сараптама комиссиясының мүшесі
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестациялау комитеті, Scopus, ThompsonReuter, Webofscience және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар
 • Kudubayeva, S., Ryumin, D., Kalghanov, M., Assem, A.Application of Information and Communication Technologies, AICT 2016 - Conference Proceedings, 2017, 7991709
 • Kudubayeva, S., Ryumin, D., Sndetbayeva, A., Krak, Y. Computer Sciences and Information Technologies - Proceedings of the 11th International Scientific and Technical Conference, CSIT 2016, 2016, с. 55-58, 7589867
 • Kudubayeva, S., Ryumin, D., Kalghanov, M. Proceedings of the International Conferences on ICT, Society, and Human Beings 2016, Web Based Communities and Social Media 2016, Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2016 and Theory and Practice in Modern Computing 2016 - Part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2016, 2016, с. 221-226
 • A bilingual Kazakh-Russian system for automatic speech recognition and synthesis. Khomitsevich, O., Mendelev, V., Tomashenko, N., ...Medennikov, I., Kudubayeva, S.
 • Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2015, 9319, с. 25-33
 • Saule Kudubayeva, Botagoz Zhussupova, Gulim Aliyeva “Features of the representation of the Kazakh sign language with the use of gestural notation” 5-ая Международная конференция по инжинирингу и информационным системам управления (ICEMIS 2019), г.Нур Султан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 6-8 июня, 2019 г. - ACM Digital Library, ISBN 978-1-4503-7212-1/19/06, DOI: 10.1145/3330431.3330440.
 • Saule Kudubayeva, Nurzada Amangeldy, Ainur Sundetbayeva and Assiya Sarinova “The use of correlation analysis in the algorithm of dynamic gestures recognition in video sequence” 5-ая Международная конференция по инжинирингу и информационным системам управления (ICEMIS 2019), г.Нур Султан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 6-8 июня, 2019 г. - ACM Digital Library, ISBN 978-1-4503-7212-1/19/06/
БҒСБК ұсынған журналдар:
 • Кудубаева С.А., Жусупова Б.Т. Обзор современных подходов к разработке систем сурдоперевода в отечественной и зарубежной практике. – Вестник КазНИТУ имени Сатпаева (журнал ККСОН), Алматы, Казахстан, 2019.
 • Кудубаева С.А., Жусупова Б.Т., Алиппаева Д.Ж. Словари казахского языка как основа семантического анализа в системе компьютерного сурдоперевода. – Вестник национальной инженерной академии РК, №4 (78) – 2020.
 • Қазақ ым тіліндегі сөз тіркесін танудың байланысқан облыстарды белгілеу және корреляциялық әдістері. Н. Амангелді, С.Ә. Кудубаева №5 2020 Вестник КазНИТУ с 172-177
 • Қазақ ым тілін тану есебінің пән облысына шолу. есептің қойылуы. Н. Амангелді, С.Ә. Кудубаева. ҚазҰТЗУ хабаршысы №5 2020 с 177-183
 • Разработка систем определения геометрических параметров при распознавании поверхностей на центральном и графическом процессорах .Вестник КазНТУ Технические науки.№2 2015г. стр 325-330
 • Влияние семантических особенностей казахского языка на компьютерный сурдоперевод..Вестник национальной инженерной академии РК №2(60) 2016г. стр.51-55
 • Пороговая обработка изображений рук человека для распознавания жестов. Вестник. Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, №4(56) 2016. стр196-202 .
 • Поиск уникальных точек с построением дискрипторов в задачах сопоставления изображений.научный журнал «Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева», Астана, №4(113) 2016.стр.396-402
 • Метод опорных векторов для распознавания жестовой речи с использованием сенсора Kinect.научный журнал «Вестник КазНУ имени Аль-Фараби», Алматы, №3(91) 2016.стр.86-96
 • Задача распознавания изображений лиц с использованием метода Монте-Карло.  Кудубаева С., Мауленов К.№4 2020 Вестник КазНИТУ с 151-155
 • Сравнительный анализ характеристик существующих систем поиска и распознавания изображений лиц. Кудубаева С., Мауленов К.№4 2020 Вестник КазНИТУ , с 155-160
Халықаралық жобалар
 • "Акустика" ақ, Санкт - Петербург қ., 2016-2019жж қазақ тілін сөйлеу технологиялары орталығында тану жобасының зерттеу тобының мүшесі.
 • * Компьютерлік лингвистика магистратурасының ББ әзірлеу бойынша CLASS-Erasmus + жобасындағы жұмыс тобының мүшесі.
Ұлттық жобалар
 • ҚР БҒМ гранты "есту қабілеті бұзылған адамдарға арналған әлеуметтік инновациялық сервис – Сурдосервер".
 • * Сайт авторы surdo.kz